AM-ohjeet

ALUEMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMINEN

Hämeen Suunnistuksen hallitus päivitti ohjeen 7.1.2021 (Yhteystiedot mitalien tilaamiseksi ja osanottomaksujen kokonaissaldon ilmoittamiseksi)

Yleistä

AM-kilpailujen järjestämisestä päättää Hämeen Suunnistus ry.:n hallitus. Kilpailuja anotaan samaan aikaan ja samalla tavalla kuin vastaavan vuoden kansallisia kilpailuja. Kilpailuanomus tehdään Suunnistusliiton IRMA-järjestelmään. Hiihtosuunnistuskilpailut anotaan 15.4 mennessä ja kesäsuunnistukset 31.8 mennessä. Kilpailujen ratamestareilla ja valvojilla on oltava vähintään 2 lk ratamestarin pätevyys. Järjestäjien edellytetään pitävän yhteyttä alueen kilpailuvastaavaan sekä alueen lasten ja nuorten ratojen ratavalvojaan, jotta nämä voivat tarvittaessa tukea järjestävää seuraa epäselvissä kysymyksissä.

Kesäsuunnistuksen pitkän matkan, keskimatkan ja viestikilpailu järjestetään omana kilpailunaan. Muiden kilpailumuotojen yhteydessä voidaan järjestää kansallinen kilpailu, tällöin kaikki osanottajat arvotaan sarjoittain samanarvoisesti (ei erillistä AM-ryhmää). Yhdistetystä kilpailusta perii Suomen Suunnistusliitto tavanomaiset maksut kaikilta osanottajilta. Kesäsuunnistuksen pitkänmatkan, keskimatkan ja viestikilpailuista alue perii kilpailumaksun, joka on 15 % ilmoittautuneiden osanottomaksuista. Alle 200 osanottajan kilpailuista järjestäjä voi hakea vapautusta kilpailumaksusta. Alueen kilpailumaksu laskutetaan mitalien laskutuksen yhteydessä, mistä syystä järjestäjän tulee ilmoittaa osanottomaksujen kokonaissaldo Tirsolan Tuli ja Leimaukselle / Ilkka Nurmiselle (ilkka.nurminen@kolumbus.fi) ja kilpailuvastaavalle viimeistään 14 vuorokautta kilpailun jälkeen. Suunnistusliitto perii järjestävältä seuralta 50 € IRMA-järjestelmän käyttömaksua.

Kesäsuunnistuksen pitkän matkan, keskimatkan ja sprinttikilpailuissa sekä viestissä tulee olla käytössä ensisijaisesti uusi kartta, muissa kilpailuissa voidaan käyttää jo aiemmin sopivassa määrin käytettyä karttaa.

AM-kilpailuihin hyväksytään jälki-ilmoittautuminen järjestäjän kutsussa ilmoittaman menettelyn mukaisesti.

Palkinnot

AM-kilpailuissa jaetaan palkintoina Hämeen Suunnistuksen mestaruusmitalit, jotka järjestäjä tilaa Tirsolan Tuli ja Leimaukselta / Ilkka Nurmiselta (ilkka.nurminen@kolumbus.fi). Hämeen Oravapolkukilpailussa (HOK) palkitaan joka sarjan 3 parasta alueen nauhallisilla nuorisomitaleilla, lisäksi kaikille alle 10-vuotiaille osanottopalkinto. Hämeen Oravapolkuviestissä (HOV) palkitaan 3 parasta joukkuetta alueen nauhallisilla nuorisomitaleilla ja 6 parasta esinepalkinnoilla. Osanottajamäärä ei vaikuta jaettavien mitalien määrään, Ylimääräiset mitalit voi palauttaa.

Mitalit maksaa järjestäjä. Mitalien hinnan vahvistaa vuosittain Hämeen Suunnistuksen hallitus. Toivottavaa on jakaa joitakin esinepalkintoja merkittävimpien sarjojen parhaille mitalien lisäksi. AM-kilpailujen yhteydessä voidaan järjestää sarjoja myös aluekilpailuna, jolloin niissä ei kilpailla aluemestaruuksista.

AM-kilpailuihin voivat osallistua Hämeen Suunnistus ry:n jäsenseuroja edustavat suunnistajat. Kilpailun ulkopuolella kilpailuun voi osallistua muiden seurojen edustajat. AM-sprintti- ja yö-kilpailuissa oman seuran jäsenet voivat osallistua kilpailuun. 16-vuotiaat ja alle voivat osallistua oman seuran järjestämiin AM-kilpailuihin. Kilpailun valvoja päättää maaston tuntemukseen liittyvistä urheilullisista rajoituksista. AM-kilpailuun osallistuminen ei edellytä SSL:n lisenssiä.

Kilpailujen tiedotukseen on kiinnitettävä huomiota. Erityisesti on muistettava paikallislehdet, merkittävimmät hämäläislehdet sekä Suunnistaja-lehti sekä Hämeen Suunnistuksen nettisivut.

Kilpailumuodot ja -sarjat, sarjoja ei voi yhdistää

SUUNNISTUS, PITKÄN MATKA KILPAILU (kilpailumaksu alueelle)

 • H10RR, 12,13, 14,16,18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85

 • D10RR, 12,13, 14,16,18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85.

Keskenään vertailukelpoisten tulosten saamiseksi, edustusjoukkueiden valintaa tukemaan, on sarjoissa H13 ja H14 käytettävä samaa rataa, samoin sarjoissa D13 ja D14 on käytettävä samaa rataa.

Toivotaan järjestettäväksi aluekilpailuita sarjoissa H/D 12TR, H/D 21C. C-sarjan voi korvata kuntosuunnistusradoilla.

SUUNNISTUS, KESKIMATKAN KILPAILU (kilpailumaksu alueelle)

 • H16,18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85

 • D16,18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85.

Järjestetään yhdessä HOK-kilpailun kanssa.

SUUNNISTUS, VIESTIKILPAILU (kilpailumaksu alueelle)

 • H10RR, 12TR, 14,16-18, 21, H35, H45, H50, H55, H60, H70, H75

 • D10RR, 12TR, 14,16-18, 21, D35, D45, D50, D55, D60 ja D70

Kaikissa sarjoissa kolme (3) osuutta. Sarjoissa H10RR, H12TR ja H14 voi joukkueeseen kuulua 1-2 tyttöä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty joukkueen vähimmäisyhteisiät ja kilpailija vähimmäisikä sarjoissa 35+:

Sarja Yhteisikä min. Ikä min

H35 105 35

H45 130 35

H50 150 40

H55 170 45

H60 190 50

H70 210 60

H75 225 70

D35 105 35

D45 130 35

D50 150 40

D55 170 45

D60 190 50

D70 210 60

SUUNNISTUS, SPRINTTIMATKAN KILPAILU

 • H 14,16,18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85

 • D 14,16,18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85

Turvallisuustekijät huomioiden voidaan järjestää lasten sarjoja aluekilpailuna.

SUUNNISTUS, YÖKILPAILU

 • H16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85

 • D16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85.

HÄMEEN ORAVAPOLKUKILPAILU (HOK) (ei mestaruuskilpailu)

 • H8RR, 10RR, 12TR, 12, 13, 14

 • D8RR, 10RR, 12TR, 12, 13, 14

Keskenään vertailukelpoisten tulosten saamiseksi, edustusjoukkueiden valintaa tukemaan, on sarjoissa H13 ja H14 käytettävä samaa rataa, samoin sarjoissa D13 ja D14 on käytettävä samaa rataa. (Hallitus, 19.2.2014)

HÄMEEN ORAVAPOLKUVIESTI (HOV) (ei mestaruuskilpailu)

Viisiosuuksinen viesti; 1. osuus H/D14, 2.osuusH/D10RR, 3. osuus H/D12RR, 4.osuus H/D12TR, 5.osuus H/D16.

Joukkueessa oltava vähintään kaksi (2) tyttöä, 1. tai 5. osuudella oltava tyttö. Kilpailun ulkopuolella voi juosta joukkue, jossa on joko suunnistajia eri seuroista tai iältään vähän poikkeava kokoonpano.

HIIHTOSUUNNISTUS, PITKÄN MATKAN KILPAILU

 • H11,13, 15, 17, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75

 • D11,13, 15, 17, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75.

Kilpailuissa voidaan lajisääntöjen mukaisesti järjestää myös sarjat vanhemmille osanottajille (esim. H80, H85, D80 ja D85). Toivotaan järjestettäväksi aluekilpailuita sarjoissa H/D 21C.

HIIHTOSUUNNISTUS, KESKIMATKAN KILPAILU

 • H11, 13, 15, 17, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75

 • D11, 13, 15, 17, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75.

Kilpailuissa voidaan lajisääntöjen mukaisesti järjestää myös sarjat vanhemmille osanottajille (esim. H80, H85, D80 ja D85). Toivotaan järjestettäväksi aluekilpailuita sarjoissa H/D 21C.

HIIHTOSUUNNISTUS, VIESTIKILPAILU

 • H17, 20, 21, ikäsarjat kuten SM (suunnistusliiton kotisivulla sarjaohjeet)

 • D17, 20, 21, ikäsarjat kuten SM

Kaikissa sarjoissa kolme (3) osuutta. H17 sarjaan voi osallistua myös joukkue, jossa on 1-2 tyttöä.

Jos kilpailu järjestetään jonkun kansallisen tms. kilpailun yhteydessä, järjestäjä voi anoa näistä poikkeavia sarjoja.

PYÖRÄSUUNNISTUS

Kilpailu voidaan käydä joko pitkän matkan ja keskimatkan kilpailuna. Kisajärjestäjä määrittelee hakemuksessaan kilpailumuodon.

 • H11, 13, 15, 17, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

 • D11, 13, 15, 17, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80.

Lisäksi voidaan järjestää:

Erikoispitkä

Partiosuunnistus

Latusuunnistus